Tarieven, betaling en klachtenregeling

Betaling & tarieven

Tarieven 2023

Tarieven voor alle tandheelkundige verrichtingen zijn wettelijk bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit houdt in dat de daadwerkelijke behandeling een landelijk vastgesteld tarief heeft. Tegelijkertijd geldt dat materiaal- en techniekkosten (laboratoriumtechniek) wél onderling kunnen verschillen. Deze staan daarom apart vermeld op de factuur. Alle verrichtingen (bv. periodieke controle) hebben een unieke behandelcode. Alle behandelcodes inclusief uitleg vindt u hier.

Betaling

Onze facturering verloopt altijd via declaratiekantoor Infomedics. Belangrijk om te weten is dat Infomedics ten alle tijden een betalingstermijn van 30 dagen hanteert. Mocht betaling binnen het termijn niet mogelijk zijn, neem dan z.s.m. contact op met de Servicedesk van Infomedics op 036 – 203 19 00 (€ 0,35 per gesprek). Zij zullen u namelijk helpen met een betalingsregeling.

Heeft u inhoudelijke vragen over de factuur die u heeft ontvangen? Neem dan even contact op met de praktijk.

Heeft u een klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan schriftelijk een klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden. Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld.