Afspraak maken, inschrijven en veelgestelde vragen

Patiëntinformatie

Inschrijven

Het is sinds kort mogelijk om u online bij ons in te schrijven! Hiervoor hebben we eerst wat gegevens van u nodig. Deze kunt u gelijk aan ons doorgeven door gebruik te maken van het inschrijfformulier hiernaast. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen nemen wij contact met u op om de inschrijving te voltooien. Wilt u meerdere mensen aanmelden (bijv. uw kinderen)? Vul het formulier dan telkens apart in.

Inschrijving van nieuwe patiënten kan telefonisch dagelijks van 8:30 tot 17:00 uur via 050 577 83 41.

Spoedgeval?

Heeft u een spoedklacht? Neem dan direct contact op met Tandarts Spoed Praktijk in Groningen.  08:30 – 17:00 via 0900-8602. De TSP is gelegen aan de Stationsstraat 5 in de stad Groningen en goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.

Afspraak maken

Voor afspraken kunt u alleen telefonisch contact met ons opnemen. Bij een periodieke controle bekijken we de toestand van uw gebit en beoordelen of extra behandeling nodig is. Een nieuwe halfjaarlijkse controle-afspraak maken we meestal direct na de behandeling.

Bel om een afspraak te maken

Goed om te weten

Om uzelf én anderen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hanteren wij een aantal belangrijke richtlijnen en regels m.b.t. maken en nakomen van afspraken. Wij vragen u zich hier kort in te verdiepen zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Daarnaast vragen wij u ook om onze huisregels tot zich te nemen. Zo bewaken we samen de sfeer in de praktijk, voor zowel de patiënten als ons toegewijde team.

Richtlijnen afspraken

Als extra service versturen wij enkele dagen van tevoren een herinnering  aan uw afspraak per sms. U blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken. Het niet ontvangen van een afspraakherinnering hoeft niet te  betekenen dat u geen afspraak heeft.

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

  • Afspraken, die niet 24 uur (1 werkdag) van tevoren telefonisch zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.
  • Afspraken wijzigen, dan wel annuleren is niet mogelijk via de mail of via deze website.
  • Bij veelvuldig verzuimen of te laat afzeggen van afspraken, behouden wij ons het recht voor, u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.
  • Wanneer u ´s ochtends voor 10.00 uur belt met een ernstige pijnklacht, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen.  
  • Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen helaas dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

De aan de balie of telefoon gemaakte afspraak is bindend, hoe lang geleden deze ook gemaakt is. Gemaakte afspraken dienen  minimaal 24 uur (1 werkdag) van tevoren telefonisch afgezegd te worden. Afspraken, die niet 24 uur (1 werkdag) van tevoren telefonisch zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Afmeldingen per email worden niet geaccepteerd.

Huisregels

Bij een eerste bezoek aan onze praktijk verzoeken wij u altijd uw zorgpas mee te nemen en een geldig legitimatie bewijs.

Wilt u wijzigingen in uw  gezondheid, naam, adres-, telefoon-  verzekeringsgegevens zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat wij de juiste gegevens van u hebben.

Wij vragen om wederzijds respect.  Zowel tegenover onze medewerkers en eigendommen als tegenover medepatiënten. Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

  • Wij verzoeken u uw telefoon op zijn minst op stil te zetten.
  • Huisdieren zijn in onze praktijk niet toegestaan in verband met de door ons gehanteerde hygiëne richtlijnen.
  • Uiteraard mag er in onze praktijk niet gerookt worden.

Wij vragen u vriendelijk om met een schone mond op uw afspraak te verschijnen.